Från folkhögskolans fader till Folkbildningsnätet

Folkhögskolans fader är Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Danmarks störste folkbildare. Hans tanke var att möjliggöra en högre bildning för alla, just genom personlig utbildning och ”det levande ordet”. Det sistnämnda är ett av två centralbegrepp i Grundtvigianism, en folkrörelse vars upphovsman var Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Det andra centralbegreppet är ”Människa först, kristen sedan” vilket var oerhört banbrytande på 1800-talet när kristendomen hade starkt grepp om samhället. Grundtvig var själv präst men hans livsåskådning som ställer människa och hennes behov i centrum blev grundläggande idé när den första folkhögskolan grundades 1844 i Rødding i Danmark.

rödding

Alla är vi olika. Och alla har rätt att få en chans att utbilda sig och utveckla sina intressen utifrån sina egna förutsättningar och behov. Man ska lära för livet men man ska också kunna tillägna sig både praktiska och teoretiska kunskaper livet ut på sina villkor. Folkhögskolans grundläggande tanke är just en en personlig utbildning. Därför fyller folkhögskolan en viktig funktion, både för enskilda individen och för samhället.

I Sverige har vi haft folkhögskolan sedan 1868. Det finns 151 folkhögskolor i landet idag. Men det finns också 17 svenskspråkiga folkhögskolor i Finland.

I augusti 1996 öppnades Folkbildningsnätet, en internetportal som bl. a. erbjuder digitala kurser för folkhögskolor och är folkbildningens mediecentral. Alla samlade resurser på folkbildningsnätet är tillgängliga för alla aktiva på folkhögskolor.