Antagningsbesked på ansökningarna

Den som har sökt till högskola och universitet går förmodligen och väntar rejält under december månad. Då kommer nämligen ett första besked om man blivit antagen eller ej på den kurs eller program man ansökt till med start våren 2019. Blir man inte antagen hamnar man i en kö för reserver. Har man en reservplats långt bak i kön ska man ändå inte misströsta, många söker flertalet kurser och program för att vara säker på att få studera något alls och tackar därför nej till det av minst intresse. Viktigt att komma ihåg är att logga in och uppge om man vill behålla sin reservplats, annars går den till någon annan. För den antagna gäller att läsa vad skolan kräver att man ska göra för att behålla sin plats. Önskar man att ta studielån är det superviktigt att allt detta blir rätt då en student ofta har en snäv ekonomi. Vill man dela med sig av bra ekonomiska tips kan man retweeta söderberg och partners så att alla vänner får chansen att läsa.

Flera staplade böcker

(Visited 1 times, 1 visits today)