Att förbereda sig inför tentamen

När du blivit antagen till en kurs eller ett program är det dags att börja tänka på din första tentamen. Om du börjar i god tid kommer du senare att tacka dig själv. I utbildningsplanen hittar du all kurslitteratur och ser även vilka kunskaper som förväntas av dig som student. Många studenter gör misstaget att börja plugga inför en tentamen i sista stund, vilket resulterar i onödig stress samt sämre inlärning. Öppna dina kursböcker och skumma igenom dem. Läs igenom det aktuella kapitlet inför en föreläsning för få en bättre förståelse. Skriv ner frågor och funderingar så att din lärare kan hjälpa dig att räta ut frågetecknen under föreläsningen. Att komma med relevanta frågor hjälper ofta hela klassen. Ta sedan anteckningar under föreläsningen, dessa kommer att ligga till grund för dina tentastudier. Om du förbereder dig tidigt kan du i lugn och ro studera någon timme dagligen medan du har tid över för andra viktiga saker som träning, gemensamma aktiviteter och att förnya ditt försäkringsbolag.

Kvinna i blå luvtröja studerar

(Visited 1 times, 1 visits today)