Ekonomiutbildningar på folkhögskola

Att välja att läsa högre studier av ekonomi är en populär väg att gå. Vid Sveriges Folkuniversitet finns det ett flertal utbildningar inom ekonomins breda område. Det finns såväl generella ekonomiutbildningar som erbjuder grundläggande utlärning av kunskap om hur ekonomier fungerar på mikro- och makronivå – det vill säga nationalekonomi. Sedan finns det även de som syftar till att förse mer specialiserad och detaljerad kunskap om ekonomi. Många av dem är särskilt anpassade för fördjupningar i delområden, så som exempelvis ekonomi och marknadsföring, aktier och privatekonomi, företagsekonomi, ekonomistyrning och ekonomi och juridik. Därtill finns det också program åsyftar de som önskar att studera till ekonomiassistent eller vill verka inom turistindustrin som försäljare, samt en utbildning som innefattar föreläsningar om ekonomi och dess förening med politisk demokrati. I den sistnämna granskas maktsamband på djupet och likaså framtidsutsikterna för den globala ekonomin.

Över hela Sverige finns det folkhögskolor som erbjuder utbildningar inom många discipliner, varav flera utgörs av olika ekonomiprogram. Utbildningarna inom ekonomi är anpassade för att tillgodose alla studenters preferenser vad gäller studieväg. Det är alltså möjligt för studenter att välja program utifrån individuella intressen. Mer djupgående information om olika utbildningsprogram inom ekonomi som tillhandahålls av Folkuniversitet och de olika folkhögskolorna finner du nedan. Välkommen!

Utbildningar över hela landet

Från Umeå till Karlskrona finns det goda möjligheter att studera ekonomi vid folkhögskola. Valmöjligheterna att studera just ekonomi är som sagt stora, med oerhört många slags program att fördjupa sig i om man är intresserad av denna socialvetenskap. Eftersom att området är så pass brett, med mängder av förgreningar som ofta kräver specialiserad kunskap för att förstå och utöva i arbetslivet, har folkuniversitet skapat ett strukturerat utbud av kvalitativa utbildningsprogram som säkerställer att kunskap om enskilda delområden förmedlas väl till studenter. Dessa områden kräver, som nämnt, ofta en expertis för att begripa till fullo och därmed kunna applicera kunskapen i sitt yrke. De här programmen kallas ofta i folkmun för yrkesutbildningar och när du som student väl är framme vid examen, utdelas ett diplom som certifierar att du är specifikt yrkeskunning med stark expertis som skall bära dig igenom arbetslivet. Till exempel kan du som student studera mot att bli diplomerad ekonomiassistent, ekonomiadministratör, marknadsekonom eller redovisningsekonom när du tar examen. Dessa program är bland de vanligaste att söka sig om man är ute efter en särskild yrkesutbildning inom ekonomi. Programmen finns tillgängliga att läsa på många utav folkhögskolorna runt om i landet, så som till exempel i Malmö, Helsingborg, Karlskrona, Landskrona, Växjö, Varberg, Kungsbacka, Borås, Norrköping och Stockholm. Utöver de faktiska institutioner finns även utbildningen som ekonomiassistent möjlig att läsa sig till på distans, vilket ibland föredras att göra för de som exempelvis parallellt kombinerar sin utbildning med extrajobb eller till och med andra program för den delen.

För de som är intresserade av att börja studera ekonomi mer grundligt finns det också verkligt goda möjligheter för detta runt om i Sverige. Det finns utförliga grundkurser som enkelt, effektivt och genomgående förmedlar fundamental kunskap om ekonomi – både till de som är helt och hållet obevandrade i denna terräng och för de som redan har hunnit börja odla sin kunskap. Till exempel kan du som student vid en av Folkuniversitetets högskolor börja med att läsa företagsekonomi på absoluta grundnivå, för att sedan ta din resa vidare genom en högre nivå för att förbättra dina kunskaper ytterligare. Därefter är det självfallet möjligt att studera vidare på en mer avancerad nivå, som ser till att du blir ordentligt kunnig inom detta spännande område och därav förberedd att använda din kunskap som makt i den ständigt föränderliga ekonomin. Dessa program kan du läsa vid flera folkhögskolor, som till exempel i Stockholm, Trollhättan, Borås, Landskrona och Sundsvall. Därutöver är det även så ypperligt upplagt att de går att ta sig an även på distans via internet.

Förutom företagsekonomi finns det självklart andra delområden som går att läsa på samma sätt. Bland dessa återfinns den ständigt populära grundkursen i bokföring och redovisning. Av de här programmen lär du dig som student hur fundamentala bokförings- och redovisningsmetoder skall användas i det verkliga livet, för att säkerställa att ekonomin sköts på ett legitimt sätt enligt lag. Dessa metoder kan också hjälpa till att enkelt och effektivt strukturera och organisera såväl privatekonomier som företagsekonomier, vilket är nödvändigt för framgång. Vid exempelvis folkhögskolan i Västerås kan välja mellan att antingen studera grunderna för bokföring eller bokföring tillsammans med redovisning, vilket medför ökade möjligheter för dig som student att tillskansa dig kunskap som är vidare användbar inom ekonomi i arbetslivet. Ett annat område som är väldigt intressant och som ofta kan bana väg för en händelserik och framgångsrik karriär är affärsjuridik. Varberg är ett exempel där studenter kan läsa grundkurser inom just denna gren av juridik som är så viktig för företagsekonomiers överlevnad och välbefinnande. Många av de grundkurser som har nämnts är inte förbehållna till att enbart undervisas under dagstid, utan vid flera av högskolorna kan du studera dem under kvällstid, vilket ofta underlättar för studenter att fördela sin tid mellan studier, jobb och nöjen bättre. Sedan är det också möjliggjort att du som student skall kunna läsa somliga kurser i intensiv takt, i syfte att kunna avklara dem effektivt. Många studenter föredrar att studera i hög takt, dels för att de anser att de lär sig bättre genom att sluka mycket information på kortare tid och även för att de så ivrigt gärna vill gå vidare med att läsa andra kurser.

Skolor med fokus på det väsentliga

Folkuniversitet är en seriös aktör som tillhandahåller utbildningar av hög kvalitet inom ekonomi och även andra discipliner och områden. Programmens innehåll avser till att verka med ett tydligt, starkt och bärande syfte – att förmedla kunskap som är avskalad till att fokusera på väsentlig information som skapar begripliga helhetsperspektiv för studenter, vilket resulterar i att de förstår grundläggande samband som utgör en ekonomis funktion och verkan. På så vis kan de ta den kunskap de ansamlar vid högskolan vidare i sina karriärer och applicera den enkelt, effektivt och utomordentligt i sina respektive arbetsliv.

Folkuniversitet är inte ensamma om att förse utbildningar inom ekonomi i Sverige – långt ifrån. I många län finns det enskilda folkhögskolor som verkar och som har olika typer av ekonomiutbildningar i sina utbud. På Bona folkhögskola i Östergötlands län Bona kan man som student läsa program som är specifikt utformade att exempelvis utbilda om finanskriser och ekonomi och politik väger in i sådana. Sedan är det även möjligt att studera hur särskilda politiska åskådningar påverkar beslutsfattande vad avser ekonomiers – till exempel socialism och marxism. Vid Malungs folkhögskola i Dalarnas län Malungs folkhögskola erbjuds utbildningar inom privatekonomi och alla kurser vid båda skolorna är så kallade profilkurser som kan läsas på distans. Sedan finns det också en verkligt spännande kurs vid Borås folkhögskola folkhögskola

folkhögskola2

folkhögskola3

På Karlskoga folkhögskola i Örebros län Karlskoga folkhögskola kan de aspirerande studenter som är intresserade av att just börja med att läsa ekonomi göra så på grundlig nivå. Där erbjuds studenter att läsa vad som kallas för en allmän kurs om världen, i vilken klargörande information om världsekonomin belyses och genomgås för att förstå sambanden som förenar vår glob ekonomiskt. En liknande kurs som även väver in historiska perspektiv och bakgrunder till samhällsekonomiers utveckling och den accelererande globaliseringen finns tillgänglig att läsa vid Nyköpings folkhögskola i Södermanlands län Nyköping folkhögskola. Sist men inte minst skall det sägas att en synnerligen nischad kurs lärs ut vid Åredalens folkhögskola i Jämtlands län Åredalens folkhögskola. På denna institution kan man som student ha förmånen att få läsa en grundkurs som främst handlar om det spännande landet Tanzania och dess ekonomi. Att förstå hur underutvecklade skall överkomma hinder och utmaningar är viktigt och nyttigt och oerhört berikande för ens världsbild. På Åredalens folkhögskola finns denna kurs som just skall syfta till att säkerställa att studenter bildar denna förståelse.

folkhögskola4

folkhögskola5

folkhögskola6

Man kan gott väl och enkelt konstatera att det vackra och välmående land som är vårt nordiska Sverige har fantastiskt fina utbildningsmöjligheter – i synnerhet vid alla de folkhögskolor som finns runt på den svenska, avlånga landmassan. Det är oerhört viktigt för Sverige att utbildningarna håller måttet på kort och lång sikt. Därför behöver utbildningsprogrammens innehåll ständigt uppdateras och förnyas utifrån världens föränderliga omständigheter, krav och utveckling. Med ett blodfullt engagemang från de människor som överser svenska utbildningar och som ansvarar för att innehållet håller standard och kvalitet i högsta möjliga klass kan detta säkerställas enkelt, effektivt och hållbart! Ansatser med genomgripande initiativ för att uppfylla detta skall aldrig upphöra, utan i stället fortlöpa med tiden. Därav behöver omstruktureringar och rationaliseringar av resurser betänkas för att förverkliga en framgångsrik utveckling för det svenska utbildningssystemet. Kort sagt kan pengar ofta spenderas mer användbart och till större vinning för den allmänna nyttan, glädjen och hälsan.

(Visited 352 times, 1 visits today)