Folkbildning genom folkhögskolan

Folkhögskolan är till för folket. Det handlar om att alla har rätt till bildning, oavsett om vi till exempel klarat av gymnasiet eller inte. De som stött på hinder i sin tidigare utbildning kan hitta sin plats här, där grupperna är små och fokus på dig är stort. Däremot är du självklart inte bannlyst för att du lyckats med dina studier och i din karriär. Det finns de som laddar om mitt i en högskoleutbildning eller mitt i karriären genom ett år på folkhögskola. Energin som kommer från ett sådant år kan vara guld värd!

Tanken är att folkhögskolan ska hjälpa till med en folkbildning som stöttar demokratin. Alla ska kunna lära sig för att vara delaktiga och påverka vilket slags samhälle de vill ha. Då behövs kunskap och en plats där alla, oavsett bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar, kan känna sig välkomna och få lära sig det som engagerar just dem. Demokratiuppdraget är en del av förklaringen till att inga privatpersoner eller företag får lov att starta folkhögskolor. Det är alltid en förening eller organisation som vill anordna kurser de brinner för i folkhögskoleformatet.

Folkhögskolan har också ett ansvar för att skapa och uppmuntra intresse för kulturen. Det är en viktig del av samhället. Estetiska ämnen kommer också ofta väl till hands i yrken där de inte ingår i utbildningen. En psykolog som arbetar med känslor inom teatern är ett exempel på det.

När andra skolformer känns hopplösa och du känner dig misslyckad kan det vara som att hitta hem när du kommer till en folkhögskola. De har funnits i 150 år, mycket längre än det demokratiska Sverige. Den har arbetat för att skapa samhällskritiska röster med hjälp av en nyskapande pedagogik. Eftersom pedagogiken ska vara nyskapande så har den självklart förändrats en hel del på de åren, men principerna är fortfarande de samma!
Här kan du se en film om vilka möjligheter det finns för dig som vill hitta tillbaka till studiemotivationen på en folkhögskola:

(Visited 44 times, 1 visits today)