Att läsa på folkhögskola

Folkhögskolan är unikt i hur många som talar oerhört väl om sin tid där. Det är en skolform som tycks få människor att må väldigt bra med sig själva, och som ger många de kunskaperna de behövde för att ta sig dit de ville i livet. Studenterna på folkhögskolan arbetar på många sätt och vis med att utveckla sig själva. Det handlar om att bygga kunskap och öva på förmågor utifrån dina egna förutsättningar och precis där du står idag. Kurserna är till för vuxna.

Eftersom folkhögskolan vill anpassa sig efter dig istället för tvärtom finns det otroligt stort kursutbud för att alla ska kunna hitta något som passar dem. Det finns också en mängd olika folkhögskolor att välja mellan i vårt avlånga land. Många av dem finns ute på landet i vackra och lugna omgivningar. Till exempel finns det en på Öland och två på Gotland som garanterar vackra miljöer runt omkring dig.

Skolorna ska finnas nära människorna, och ingen ska behöva flytta många mil in till en stad för att kunna studera. Olika skolor har olika profiler så det som passar dig kanske inte finns precis i nörheten dock. Kyrkeruds folkhögskola i Värmland har till exempel en estetisk inriktning. Läget är inspirerande ute vid en sjö i den värmländska naturen. Kyrkerud är ett av många exempel på folkhögskolor på landsbygden.

Själva kurserna på folkhögskolan är gratis. Precis som i annan vuxenutbildning förväntas du dock betala för eventuell litteratur, uppehälle och kopieringskostnader etcetera. Om du inte har de pengarna själv kan du söka studiemedel från CSN. Du kan läsa ett eller flera år.

Det anordnas ofta olika aktiviteter på folkhögskolorna eftersom arbetet med närhet till och stöd av sina medstuderande genomsyrar pedagogiken. Många väljer att bo på internat på skolan för att få ut det mesta av sin tid där.
Här får du tre bevis på att folkhögskolan verkligen håller vad den lovar: