Testa en kurs på folkhögskola med internat

Utbilda dig till viking på folkhögskola med internat

I Sverige kan du plugga på en folkhögskola med internat. Det innebär att du bor oäter, i anslutning till undervisningslokalerna. Det är väldigt praktiskt att slippa alla resor i samband med sin skolgång och ofta är internaten och skolbyggnaderna gamla, charmiga hus som ligger vackert och ostört belägna. En annan fördel med en folkhögskola med internat är den speciella samvaro som växer fram. Här har du nära till studiekamraterna och man gör ofta mycket tillsammans. Många som går långa program på folkhögskola får vänner för livet och ser med glädje tillbaka på skoltiden. Du kan även gå en kortare kurs och se om folkhögskolelivet är något för dig. Det finns många olika skolor att välja bland och utbudet av kurser är förvånansvärt stort. Nästan oavsett vad du har för specialintresse så kan du hitta en kurs om just det. Nu kan du utbilda dig till viking med rätt till studiemedel och lära dig allt om hur livet såg ut på vikingatiden.

(Visited 68 times, 1 visits today)