Utbildningar för socionomer

Du som vill förstå människor och förändra deras livsvillkor, samt är engagerad i sociala frågor kan passa att arbeta som socionom. En socionom möter ofta människor som befinner sig i jobbiga situationer i livet. Vill man arbeta som socionom finns flera vägar att välja mellan. Det finns utbildningar på universitet över hela Sverige. Du läser 210 poäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års studier. Du kan göra praktik utomlands eller i Sverige. Den kompetens du får genom en internationell och interkulturell profil efterfrågas ofta på arbetsmarknaden. Det finns gott om arbeten och när du är klar kan du välja att arbeta via exempelvis youmi socionombemanning. De vill erbjuda uppdragsgivare ett nytt sätt att kunna tillgodose det växande behovet av utbildade och erfarna socionomer, samtidigt som de vill ge socionomerna själva möjlighet att arbeta flexibelt med en större frihet.

Arbeta som socionom

(Visited 1 times, 1 visits today)