Vart hittar jag folkhögskolor?

Det finns 150 stycken folkhögskolor i Sverige. Av dessa är det 107 stycken som är bundna till olika föreningar, stiftelser, folkrörelser eller ideella organisationer. Landsting och regioner driver de resterande 43 skolorna.

Det finns skolor från söder till norr, men de flesta är placerade mitt i vårt avlånga land. På folkhogskola.nu kan du söka fram dem alla.

De allra flesta folkhögskolor har ett kursutbud som består av allmänna kurser, särskilda kurser och övriga kurser. Allmäna kurser riktar sig till dig som vill läsa in gymnasiet helt eller delvis. Särskilda kurser är mer baserade på specifika ämnen och övriga kurser är kortare kurser, sommarkurser, uppdragsutbildningar och liknande. Som på Fristad Folkhögskola, som ligger utanför Borås, så finns det vävkurser som exempel på en övrig kurs, men även kurser för synskadade.

Det finns folkhögskolor som är inriktade på bibelstudier och det finns även specifika folkhögskolor för enbart kvinnor ( och transpersoner).

folkhögskola

(Visited 106 times, 1 visits today)